KT-1 Sportsko-rekreativni centar ''Milenijum'' (110 m/nv)

Vršačka transverzala je otvorena 08. oktobra 1976. godine. Od tada ju je obišlo više od 3000 planinara. Dugačka je oko 39 kilometara i ima osam kontrolnih tačaka. Transverzalu održava PSD ''Vršačka kula''. Izrađeni su i transverzalni dnevnik i značka. O izdatim značkama se vodi evidencija. Trasa je u potpunosti označena planinarskom markacijom i slovom ''T''. Za svaku kontrolnu tačku transverzale postoji pečat. Kao najpraktičnije rešenje pokazalo se da se oni nalaze u našem domu.

KT-1 Sportsko-rekreativni centar ''Milenijum'' (110 m/nv).

Sportski centar Milenijum se nalazi u podnožju Vršačkih planina i predstavlja polaznu tačku transverzale. Otvoren je 2001. godine.

Sportski centar millenium vrsac

Prostire na površini od 11800 m2. Centralno mesto hale zauzima sportska dvorana površine 4000 m2, ukupnog kapaciteta od 3600 sedišta. Dvorana ima takve dimenzije da omogućava održavanje svih sportskih takmičenja po svetskim standardima.U sastavu SC''Milenijum'' nalaze se prateći sadržaji kao što su: fitnes studio i trim kabinet, sauna i jakuzzi. Na površini od 812 m2 nalazi se 26 lokala u okviru centra. Prodajni objekti su širokog spektra od prodavnica mešovite, sportske, tehničke robe do restorana, poslastičarnica, kafea, snack barova i prodavnica brze hrane.U šestospratnoj kuli nalazi se 600 m2 poslovnog prostora različitih mogućnosti.

Sadržaji u hali i gradu uz vršacki breg sa trim stazama u nenarušenom prirodnom okruženju omogucavaju organizovanje kondicionih priprema vrhunskih sportista. Pored profesionalnih priprema mogu se organizovati sportski kampovi, letnje škole sportskih igara, turniri i seminari.

Od centra Milenijum ide se stepenicama do Crkvice (254 m/nv) u čijoj blizini se nalazi i crkva posvećena Sv. Teodoru, vršačkom vladiki koga su Turci živog odrali. Dalje se ide stazom kroz šumu sve do Kule.


Rastojanje do KT-2: 3 km.
Potrebno vreme: 1 čas.
Visinska razlika: +289 m.