KT-3 Đakov vrh (449 m/nv)

Vršačka transverzala je otvorena 08. oktobra 1976. godine. Od tada ju je obišlo više od 3000 planinara. Dugačka je oko 39 kilometara i ima osam kontrolnih tačaka. Transverzalu održava PSD ''Vršačka kula''. Izrađeni su i transverzalni dnevnik i značka. O izdatim značkama se vodi evidencija. Trasa je u potpunosti označena planinarskom markacijom i slovom ''T''. Za svaku kontrolnu tačku transverzale postoji pečat. Kao najpraktičnije rešenje pokazalo se da se oni nalaze u našem domu.

KT-3 Đakov vrh (449 m/nv)

Pogled na Đakov vrh je najlepši sa južne strane iz pravca nepreglednih plantažnih vinograda.

Naziv je dobio u spomen na Dimitrija Đaka, jednog od vođa Kruščičke bune (1808.g.) koji se jedno vreme tu krio sa svojom družinom.

Idući glavnim putem preko Crkvice i Kule, na prevoju iza Turske glave, kada se prođe pored dečijeg odmarališta ''Crveni krst'', dolazi se na raskršće. Levo se ide prema Prevali i Širokom bilu a desno prema odmaralištu ''Supovo odmaralište''. Odatle pešačka staza vodi na Đakov vrh. Sam vrh je markiran oznakama na steni. Odavde se pruža lep pogled na Lisičiju glavu, Gudurički vrh i plantažne vinograde.
Staza transverzale se sa vrha spušta do lepog vidikovca i uzletišta za paraglajdere. Dalje, pored šumske kuće se izlazi na put gde se u krivini nalazi izvor vode za piće. Prateći oznake transverzale nailazimo na naš planinarski dom.

Rastojanje do KT-4: 3 km.
Potrebno vreme: 1 čas.
Visinska razlika: -203 m.