KT-5 Lisičija glava (590 m/nv)

Vršačka transverzala je otvorena 08. oktobra 1976. godine. Od tada ju je obišlo više od 3000 planinara. Dugačka je oko 39 kilometara i ima osam kontrolnih tačaka. Transverzalu održava PSD ''Vršačka kula''. Izrađeni su i transverzalni dnevnik i značka. O izdatim značkama se vodi evidencija. Trasa je u potpunosti označena planinarskom markacijom i slovom ''T''. Za svaku kontrolnu tačku transverzale postoji pečat. Kao najpraktičnije rešenje pokazalo se da se oni nalaze u našem domu.

KT-5 Lisičija glava (590 m/nv)

Lisičija glava je po visini drugi vrh u Vojvodini, odmah iza Guduričkog vrha. Na prevoju između Turske glave i Đakovog vrha put se račva. Desno se ide ka ''Supovom odmaralištu'' i dalje na Đakov vrh. Pravo se ide ka Prevali i Širokom bilu.

Lisicija glava

Na Lisičiju glavu se možete uspeti sa obe ove polazne tačke. Ako dolazite autobusom ili nosite velike rančeve preporučujemo da prvo odete u dom na Širokom bilu.

Od Prevale put -staza vodi pravo na Lisičiju glavu. Pored puta nailazi se na zemljano utvrđenje iz srednjeg bronzanog doba. Sa ovog vrha se pruža divan pogled prema Kuli, Širokom bilu i Guduričkom vrhu. Na samom vrhu se nalazi metalna kutija sa knjigom za upisivanje.

Uspon na ovaj vrh preporučujemo svim planinarima koji dođu u obilazak Vršačkih planina. Staza je široka, čista i nije jako strma. Padine su šumovite i pružaju utisak da se nalazite na mnogo višoj planini.

Staza se prema KT-6 strmo spušta kroz šumu, izlazi na seoski pašnjak, ulazi u selo Malo Središte i vodi pravo do manastira.

Rastojanje do KT-2: 5 km.
Potrebno vreme: 1,15 časova.
Visinska razlika: -388 m.