KT-7 Gudurički vrh (641 m/nv)

Vršačka transverzala je otvorena 08. oktobra 1976. godine. Od tada ju je obišlo više od 3000 planinara. Dugačka je oko 39 kilometara i ima osam kontrolnih tačaka. Transverzalu održava PSD ''Vršačka kula''. Izrađeni su i transverzalni dnevnik i značka. O izdatim značkama se vodi evidencija. Trasa je u potpunosti označena planinarskom markacijom i slovom ''T''. Za svaku kontrolnu tačku transverzale postoji pečat. Kao najpraktičnije rešenje pokazalo se da se oni nalaze u našem domu.

KT-7 Gudurički vrh (641 m/nv)

Već i sam pogled sa prilaza Vršcu na Vršačke planine predstavlja osveženje od monotonog delovanja beskrajne banatske ravnice. Planine se protežu u pravcu zapad-istok na dužini od oko 22 kilometara i širini od oko 6 km. Ovim kompleksom lančano povezanih brda, bregova i drugih uzvišenja dominira Gudurički vrh (641 m/nv). To je ujedno i najviši vrh u Vojvodini. Padine ovog masiva su obrasle gustom šumom. Odavde se u istočnom pravcu pogledom može pratiti dalje protezanje i grananje Rodopskog planinskog masiva i Banatskih rudnih planina. Sam vrh je označen stubom visine oko 1,5 metar. Tu se nalazi i metalna kutija sa knjigom za upisivanje. Na Gudurički vrh je najlakše doći iz pravca sela Malo Središte širokim šumskim putem. Njime je uspon lagan ali dug, te ga planinari skraćuju krećući se zapadnim grebenom. Na oko 700 metara idući sa vrha niz široki put i oko 200 metara istočno (levo) od puta nalazi se čuveni ''Plavi izvor''.

Guduricki vrh

Svakog poslednjeg vikenda u septembru PSD ''Vršačka kula'' organizuje akciju od pokrajinskog značaja pod nazivom ''Jesenji uspon na Gudurički vrh -najviši vrh Vojvodine''. U ovoj akciji je 2003. godine učestvovalo 15 društava sa preko 250 učesnika. Nadamo se da ćete ove godine i vi uzeti učešće u usponu na Gudurički vrh.

Sa vrha se staza prema KT-8 spušta do širokog puta kojim se dalje ide do raskrsnice pa se onda skreće desno te se najpre kroz šumu a zatim preko polja i livada spušta do sela Mesić i do samog manastira.

Rastojanje do KT-8: 8 km.
Potrebno vreme: 2 časa.
Visinska razlika: -488 m.