Lisičija glava je po visini drugi vrh u Vojvodini, odmah iza Guduričkog vrha. Na prevoju između Turske glave i Đakovog vrha put se račva. Desno se ide ka ”Supovom odmaralištu” i dalje na Đakov vrh. Pravo se ide ka Prevali i Širokom bilu.

Na Lisičiju glavu se možete uspeti sa obe ove polazne tačke. Ako dolazite autobusom ili nosite velike rančeve preporučujemo da prvo odete u dom na Širokom bilu.

Od Prevale put -staza vodi pravo na Lisičiju glavu. Pored puta nailazi se na zemljano utvrđenje iz srednjeg bronzanog doba. Sa ovog vrha se pruža divan pogled prema Kuli, Širokom bilu i Guduričkom vrhu. Na samom vrhu se nalazi metalna kutija sa knjigom za upisivanje.

Uspon na ovaj vrh preporučujemo svim planinarima koji dođu u obilazak Vršačkih planina. Staza je široka, čista i nije jako strma. Padine su šumovite i pružaju utisak da se nalazite na mnogo višoj planini.

Staza se prema KT-6 strmo spušta kroz šumu, izlazi na seoski pašnjak, ulazi u selo Malo Središte i vodi pravo do manastira.

Rastojanje do KT-2: 5 km.
Potrebno vreme: 1,15 časova.
Visinska razlika: -388 m.